Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden van Botjes Fotookes zijn van toepassing op al mijn producten en diensten. Als de klant gebruik wil maken van deze diensten, dient deze kennisgenomen te hebben van mijn algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Facturen en Betaling

Het bedrag van de fotoshoot dient op de dag van de fotoshoot contant betaald te worden of voor aanvang van de Fotoshoot te zijn overgemaakt. Mits in onderling overleg anders is afgesproken.

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvangt de klant informatie over de kosten van de fotoshoot, als het gewenst is kan men een factuur ontvangen van de shoot.

 

Artikel 2. Overeenkomst

De klant dient het aanbod expliciet te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de betaling is voldaan. Botjes Fotookes is gerechtigd de overeenkomst voor diensten uit te voeren op haar eigen technische discretie, in de stijl en van de kwaliteit die standaard is voor het werk van Botjes Fotookes. In het geval dat Botjes Fotookes wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is om een overeenkomst na te komen, zal Botjes Fotookes in overleg met de klant voor een passend alternatief zorgen.

 

Artikel 3. Levering

Botjes Fotookes is verantwoordelijk voor de selectie van de aangeleverde bestanden. Botjes Fotookes levert nooit onbewerkte of RAW-bestanden. Alle foto’s worden zorgvuldig nabewerkt, dit is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Botjes Fotookes. Uit de fotoshoot wordt een selectie van de gemaakte foto's gemaakt, hier kan de klant een keuze uit maken en doorgeven.  De levertijd na keuze van de klant bedraagt max. één maand.  Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de desbetreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Botjes Fotookes bewaart een back-up van de fotoshoot tot 2  jaar na de aflevering van de foto’s. Dit is echter een extra dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Artikel 4. Auteursrecht

De foto's, digitale bestanden en auteursrechten zijn en blijven het eigendom van Botjes Fotookes. Bij (online) publicatie van de foto’s dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Commercieel gebruik is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Botjes Fotookes. De foto’s mogen niet bewerkt worden door de klant. De klant verleent toestemming aan Botjes Fotookes om foto’s te gebruiken / publiceren voor commerciële doeleinden.

Botjes Fotookes zal gemaakte foto's delen op social media tenzij anders is overeen gekomen. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Als Botjes Fotookes, als gevolg van overmacht zoals ziekte, extreme weersomstandigheden, ongeval of enige andere reden waar geen invloed op uit te oefenen is, de afspraak niet kan nakomen, kan zij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Camera, harde schijf, lenzen, lampen, flitsers en geheugenkaart kunnen technische storingen geven. Botjes Fotookes doet er alles aan om schade of verliezen gerelateerd aan technisch falen te voorkomen maar is hier niet aansprakelijk voor.

 

Artikel 6. Akkoord Algemene Voorwaarden

Door middel van de betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.