Schotland 2014

Schotland, omringd door zee, met veel steile rotskusten en eilandjes. Je kunt hier veel vogelsoorten vinden. Op veel plekken kun je vogels bewonderen of vastleggen met de camera. Bijna alle vogelsoorten broeden in kolonies, zoals bij St. Abb’s Head en de Farne eilanden, hier moet je naar toe varen. Het is een unieke belevenis om je tussen de broedende kuifaalscholvers, papegaaiduikers, drieteenmeeuwen, Noordse stormvogels, alken en zeekoeten te bevinden. Het is een heerlijke drukte tussen ruziemakende vogels, slapende vogels, begroetingsrituelen, liefhebbende vogels, voerende vogels, wakende vogels en het voortdurende af en aan vliegen van papegaaiduikers, zeekoeten en alken.